Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

incentive
8339 0a51 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway

February 22 2020

incentive
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viabagatela bagatela
incentive
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromlovvie lovvie viadreamadream dreamadream
incentive
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście. ”
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viadragu dragu
incentive
2852 8cf6
Reposted fromrisky risky viastuckedinsoul stuckedinsoul
incentive
Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca
incentive
4814 1d91 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszpaqus szpaqus
incentive
5324 1890 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaCajmel Cajmel

February 21 2020

incentive

February 20 2020

incentive
8002 cf8b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaapatyczna apatyczna

February 19 2020

incentive
incentive
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaupinthesky upinthesky
incentive
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. 
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromlovvie lovvie viaclementiines clementiines
incentive
Jeden mężczyzna może cię nauczyć, że wszyscy mężczyźni nie są tacy sami.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaclementiines clementiines
incentive
Dość! Jesteś absolutna, totalna, doskonała. Zawsze byłaś, przestań dręczyć swoje zmęczone serce!
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaclementiines clementiines

February 16 2020

incentive
0147 5220 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaavooid avooid
incentive
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viaavooid avooid
incentive
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid

February 15 2020

incentive
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viabreatheslow123 breatheslow123
incentive
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablovely blovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl