Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

incentive
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromlovvie lovvie viahesiamela hesiamela
incentive
Miałeś w sobie coś takiego, co sprawiało, że chciałam być twoją dziewczyną. Do dziś nie rozumiem co. Ale miałeś to coś i było to zadziwiająco silne.
— Jay Asher
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
incentive
On był życzeniem każdego grosza, który rzucałam do studni życzeń, był moim życzeniem każdej upadłej rzęsy, każdej spadającej gwiazdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viahesiamela hesiamela

March 31 2020

incentive
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
incentive
incentive
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viaavooid avooid
incentive
6435 2fed
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viadreamadream dreamadream
incentive
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viakredek kredek
incentive
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viamalinowychrusniak malinowychrusniak
incentive
Tylko myśl, że jesteś gdzieś przynosi ulgę.
— Kortez
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
incentive
Na zewnątrz dobrze, a wszystko w środku drży.
— Quebo
Reposted fromP4RIAS P4RIAS
incentive
8803 c679 500
Reposted fromdancios dancios

March 30 2020

incentive
2062 cf17 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlotte99 charlotte99
incentive
6061 3bb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viajuzcienielubie juzcienielubie
incentive
5859 950b 500
Reposted fromdancios dancios viafadenb fadenb
incentive
5348 ca04 500
Reposted fromdancios dancios viafadenb fadenb

March 29 2020

incentive
7156 5c8f 500
Reposted fromstroschek stroschek viatimetobegin timetobegin
incentive
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamaybeyou maybeyou
incentive
Reposted fromshakeme shakeme viarudosci rudosci
incentive
5600 0f44
Reposted fromolaosa olaosa viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl