Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

4236 0fa7 500
incentive
1436 844a
Reposted fromnazarena nazarena viawartimenovelty wartimenovelty

May 14 2018

6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
incentive
4594 3634 500
Reposted fromundertow undertow viadobby dobby

May 05 2018

incentive
2505 1170
Reposted frombonnieandclyde bonnieandclyde viakama1110 kama1110
incentive
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  powinnam ”  w moim wieku W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno.  I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...].  Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa, „Herbatniki z jagodami”
Reposted fromlifeless lifeless viaavooid avooid

May 02 2018

incentive
incentive
2630 88d2
incentive
6943 0a63 500
Reposted frompiehus piehus vialovekillsslowly lovekillsslowly

April 28 2018

incentive
6259 674d
Reposted fromtichga tichga viaultraviolet ultraviolet
incentive
3211 5685 500
Reposted fromtichga tichga viaAmericanlover Americanlover
incentive
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"

April 05 2018

incentive
1252 003e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamiimi miimi
incentive
9210 6192 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamiimi miimi
incentive
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viamiimi miimi
incentive
A na koniec dnia uświadamiasz sobie, że nie masz nikogo, komu mógłbyś opowiedzieć jak przykry dla Ciebie on był.
— po 23
Reposted fromgorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia viamiimi miimi
incentive
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamiimi miimi
incentive
4250 e9c9 500
Dworzec Główny i jego otoczenie przed powstaniem Galerii Krakowskiej. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamiimi miimi
incentive
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viamiimi miimi
incentive
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl