Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

7303 1038 500

papertownsy:

After all this time?

incentive
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy vialovesweets lovesweets
incentive
- Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać.
- Mogę ci opowiedzieć o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka.
- Tej nie chcę. Ona źle się kończy.
- Niedzielą?
- Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viavstane vstane

June 27 2017

1351 48ab
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialovesweets lovesweets
incentive
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialovesweets lovesweets

June 26 2017

incentive
incentive
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul viajoannna joannna
incentive
0902 412e

June 23 2017

incentive
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabesomeoneelse besomeoneelse
incentive
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
7336 64e3 500
Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline viarurky rurky
incentive

Cuda nie lubią diagnozy.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakrainakredek krainakredek

June 22 2017

incentive
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viapoolun poolun
incentive
7060 cb46 500
Reposted fromseasons seasons viapoolun poolun

June 21 2017

8613 70a9 500

cinemacoloris:

manchester by the sea (2016) dir. kenneth lonergan

Reposted fromvronk vronk viabanshe banshe
incentive
3404 3a55
Reposted fromministerium ministerium viaanuszka anuszka

June 20 2017

incentive
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
incentive
6262 a3c3
Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl