Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2019

incentive
Zastanawialiście się kiedyś nad wszystkimi wieczorami waszego życia, których nie potraficie sobie przypomnieć?
Tak prozaicznymi, że mózg nie zadał sobie trudu, by je zarejestrować. Setki, może tysiące wieczorów rozpoczęło się i zakończyło, nie pozostawiając żadnego śladu w pamięci. Czy to was nie przeraża? A co, jeśli wasz umysł zapamiętuje te niewłaściwe wieczory?
— Matthew Quick – Wybacz mi, Leonardzie
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakejtowa kejtowa
incentive
Chciałabym ci zdradzić pewien mały sekret. Znają go ci, którzy przeżyli największe tragedie, a podejrzewam, że znasz go także i ty: słońce zawsze wschodzi. Zawsze.
Słońce wschodzi, gdy matki tracą dzieci, gdy mężczyźni tracą żony, gdy kraje pustoszy wojna. Słońce wschodzi, choćbyśmy przeżywali nie wiem jaki ból i cierpienie. Nawet jeśli jesteśmy absolutnie przekonani, że to koniec świata, nazajutrz słońce wzejdzie i tak. Nie należy więc oceniać miłości po tym, czy słońce wschodzi, czy nie. Dla słońca nie liczy się miłość. Dla słońca liczy się tylko wschodzenie.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakejtowa kejtowa

November 09 2019

incentive
incentive
0856 ffbf 500
Reposted fromsoftboi softboi
incentive
0864 9031 500
Reposted fromsoftboi softboi
incentive
- Czy kochasz tę kobietę? (...) - Możliwe, że tak. Ale nie mam pojęcia, kiedy do tego doszło. (...) - Tak to zazwyczaj wygląda. Po prostu któregoś dnia odwracasz się i wtedy uderza cię to w twarz. Wtedy dociera do ciebie, że to uczucie zawsze tam było, tylko ty byłeś zbyt ślepy, by to dostrzec. Właśnie o to chodzi w prawdziwej miłości - nigdy nie widać jej początku ani końca.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 06 2019

incentive
przez długi czas nie pozwalałam nikomu zbliżyć się do siebie tak blisko. jak małe, nieufne, wystraszone zwierzątko.
— xxx

November 05 2019

incentive
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacrambie crambie
incentive

Mój plan polega na tym, że pewnego dnia, nie wiem jak, ani w jakim kontekście, będziesz mnie potrzebować.

— Mario Benedetti
Reposted frommercurygirl mercurygirl viacrambie crambie
incentive
Poczekam, aż dojrzejesz do tego i w końcu uwierzysz, że jestem kobietą twoich marzeń. 
— Mleczne listy.
Reposted frommleczuu mleczuu viacannellle cannellle

November 04 2019

incentive
9397 28af 500
Agnieszka Jucewicz
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
incentive
A map of procrastination
Reposted fromroweb roweb

November 03 2019

incentive
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viabagatela bagatela
incentive

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viainspirations inspirations
incentive
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
incentive
8800 fa30
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
incentive
6745 edc2
Reposted fromnyaako nyaako viaAmericanlover Americanlover
incentive
incentive
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
incentive
1172 2f12 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl