Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

incentive
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viasweetchocolate sweetchocolate
incentive
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
incentive

July 10 2017

incentive
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viabagatela bagatela

July 08 2017

incentive
incentive
Najstraszniej bywa, kiedy budząc się z koszmaru nie ma nikogo mogącego zapewnić, że to jedynie potworny sen.
...i wtedy rzeczywistość staje się potworniejsza.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
incentive
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viazoi zoi
9497 ee05
Reposted frommakswilczur makswilczur viawarkocz warkocz
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viawarkocz warkocz
incentive
Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat
już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
incentive
Ten lęk, że wkroczenie w czwartą dekadę życia przemieni ich w coś innego, coś poza ich kontrolą, jak w bajce, o ile tego nie uprzedzą zdecydowanymi krokami.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
incentive
Jego własne zbliżanie się do trzydziestki nie budziło w nim uśpionej paniki ani nadaktywności, ani potrzeby zmiany kształtu dotychczasowego życia na model bardziej właściwy dla trzydziestolatka. Nie dotyczyło to jednak jego przyjaciół, więc ostatnie trzy lata przed trzydziestką Jude spędził na wysłuchiwaniu ich elegii na minione dziesięciolecie, wyliczania, co zrobili, a czego nie zrobili, zestawów samobiczowania się i obietnic.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
incentive
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

July 03 2017

incentive
incentive
6262 a3c3
Reposted fromtwice twice viainspirations inspirations
incentive
incentive
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik viainspirations inspirations
incentive
6931 ec8c
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viainspirations inspirations

July 01 2017

incentive
2195 73f7 500
Reposted fromikhakima ikhakima viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl