Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

incentive
7329 ca62 500
Reposted fromhormeza hormeza
incentive
7330 7778 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza
incentive
7503 9bd9 500
Reposted fromnenya nenya

May 18 2019

incentive
9048 5e1f 500
Reposted fromsoftboi softboi
incentive
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi
incentive
3741 9e93 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
incentive
5963 3097 500
Reposted fromsoftboi softboi
incentive
8793 840a 500
incentive
2380 639f
incentive
Niech pan idzie i czeka. Może ona tęskni, aby ktoś na nią czekał. A kto prócz pana mógłby jeszcze na nią czekać?
— Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaadlerek12 adlerek12
incentive
incentive
3675 5a70 500
Reposted frompiehus piehus viapeanutbuttergirl peanutbuttergirl
incentive
incentive
... nie wierzę w dobro, wierzę w dobroć. Bo w imię dobra można to wszystko zrobić - w imię dobra można urządzić Babi Jar, Katyń, Oświęcim, Drezno czy Hiroszimę, a w imię dobroci nigdy.
— S. Twardoch
Reposted fromRowena Rowena viaBrewOfLonging BrewOfLonging
incentive


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaajema ajema
incentive
2877 792d 500
Tatry
incentive
2877 792d 500
Tatry
incentive
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaNoCinderella NoCinderella
incentive
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viaeternaljourney eternaljourney
incentive
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viafeniculum feniculum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl