Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

incentive
4197 f334 500
Reposted fromcontroversial controversial viawolalabym wolalabym

April 25 2017

incentive
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajethra jethra
incentive
4806 460d 500
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakaktu kaktu
incentive
2743 11c8
Reposted fromfafner fafner viavalardohaeris valardohaeris
incentive
Reposted fromtgs tgs viaanuszka anuszka

April 23 2017

incentive
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
incentive
Reposted fromgruetze gruetze vialaluna laluna
incentive

April 22 2017

incentive
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzieckorapu dzieckorapu
incentive
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
incentive
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś wkłada całe swoje serce w nawet najmniejsze detale, to może na tym tylko zyskać.
— Jakub Rzeźniczak
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaLimysoul Limysoul
incentive
Wpajałem jej: mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Mysli nieuczesane"
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viagdziejestola gdziejestola
incentive
9434 3e30
Reposted fromswissfondue swissfondue viachleb-i-wino chleb-i-wino
incentive
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaciarka ciarka
incentive
incentive
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.

April 21 2017

incentive
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viamyceline myceline
incentive

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viamyceline myceline
incentive
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl