Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

incentive
2254 cf6c 500
incentive

August 04 2017

incentive
incentive
5600 e5ec
Reposted fromoll oll viaLapaleja Lapaleja
incentive
8220 6d37
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaLapaleja Lapaleja

July 31 2017

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viadressuicide dressuicide

July 28 2017

incentive
incentive
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viabagatela bagatela
incentive
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viainspirations inspirations

July 26 2017

incentive
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viasweetchocolate sweetchocolate
incentive
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się. 
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie. Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— Shams z Tabrizu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
incentive

July 10 2017

incentive
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viabagatela bagatela

July 08 2017

incentive
incentive
Najstraszniej bywa, kiedy budząc się z koszmaru nie ma nikogo mogącego zapewnić, że to jedynie potworny sen.
...i wtedy rzeczywistość staje się potworniejsza.
Reposted fromEmisja Emisja viasmutnazupa smutnazupa
incentive
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viazoi zoi
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viawarkocz warkocz
incentive
Po ośmiu miesiącach Jude wciąż nie miał zdania co do zdolności Felixa. Chłopczyk nie był głupi, ale cierpiał na chroniczny brak pasji, tak jakby w wieku dwunastu lat
już pogodził się z faktem, że życie go zawiedzie, a on zawiedzie wszystkich dookoła.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
incentive
Ten lęk, że wkroczenie w czwartą dekadę życia przemieni ich w coś innego, coś poza ich kontrolą, jak w bajce, o ile tego nie uprzedzą zdecydowanymi krokami.
— Hanya Yanagihara, Małe życie
Reposted fromvaka vaka viajestemjeden jestemjeden
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl